Ərizələr və sənəd nümunələri

“Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu,
yoxlanılması və verilməsinin prosedur Qaydaları”na əlavələr


 1. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə
 2. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı təqdim edilən sənədlərə münasibətin bildirilməsi barədə sorğu
 3. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edilməsi barədə bildiriş
 4. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasının dayandırılması barədə ərizə
 5. İcarə (istifadə) hüququnun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə
 6. Daşınmaz dövlət əmlakı üzərində icarə (istifadə) hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasına dair müraciət
 7. İpotekanın dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə
 8. İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi barədə ərizə
 9. İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə bildiriş
 10. İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildiriş
 11. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində düzəlişlərin edilməsi barədə ərizə
 12. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində düzəlişlərin edilməsi barədə bildiriş
 13. Məhv olunmuş daşınmaz əmlakın qeydiyyatının ləğvi barədə ərizə
 14. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun ləğv edilməsi barədə bildiriş“Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış hüquqlara və
onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi haqqında Təlimat”a əlavələr 1. Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayış
 2. Hüquqların əvvəlcədən qeydiyyatı barədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən arayış
 3. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qabaqcadan qeydiyyata alınmış hüquqların yüklülüyü barədə arayış
 4. Daşınmaz əmlakın təsviri, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlar və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın alınmasına dair ərizə
 5. Digər şəxslərə verilən arayışlar (məlumatlar) barədə bildirişin verilməsi barədə sorğu
 6. Daşınmaz əmlak haqqında qeydiyyat orqanının digər şəxslərə verdiyi arayışlar (məlumatlar) barədə bildiriş