Xidmətlər

Sxematik bölgü ilə bağlı xidmət haqqının ödənilməsi Sxematik bölgü sənədinin yoxlanılması Daşınmaz əmlakın sxematik bölgüsünün aparılması Daşınmaz əmlaka dair texniki sənədin (texniki pasport və ya torpaq sahəsinin planı və ölçüsü) yoxlanması İpoteka kağızının elektron sistemi Daşınmaz əmlak obyektinə verilmiş elektron qiymətləndirmə arayışlarının yoxlanılması Daşınmaz əmlakın bazar dəyərinin müəyyən edilməsi və arayışların verilməsi Geodeziya ölçmə işlərinin aparılması məqsədilə Fasiləsiz Fəaliyyət Göstərən İstinad Stansiyalarına (AzPOS) qoşulmaq üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Servitutun dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Servitutun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın lizinqinin, lizinqinin əlavə və təkrar dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın lizinqinin, lizinqinin əlavə və təkrar dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin qeydə alınması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə dövlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın ipotekasının əlavə dövlət qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində təminat qeydinin aparılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində tikintiyə vərəsəlik hüququnun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı Hüquq sahibinin sifarişi əsasında daşınmaz əmlakın qeydiyyatına dair sənədlərin qəbulu və verilməsi ilə bağlı mobil xidmətlərin göstərilməsi Daşınmaz əmlakın mövcudluğu barədə arayışın alınması Elektron çıxarışın yoxlanılması Daşınmaz əmlak obyekti barədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi (daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi istisna olmaqla) Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətin icra vəziyyətinin öyrənilməsi Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət üzrə xidmət haqqının öyrənilməsi Çoxmərtəbəli yaşayış binasında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış almış mənzillərin mövcudluğu barədə məlumatların verilməsi Daşınmaz əmlak obyektinə verilmiş elektron ünvan arayışlarının yoxlanılması Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi və ünvan reyestri məlumat bazasından arayışların, ünvan xəritələrindən çıxarışların, digər ünvan məlumatlarının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən elektron çıxarışın əldə edilməsi Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı xidmət haqqının ödənilməsi Məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi Mülkiyyətçinin arzusu ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasportun və plan ölçüsünün) tərtib edilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən məlumatların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Daşınmaz əmlaka dair çıxarışların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu